Osnovna šola Stična je bila izbrana za sodelovanje v projektu MicroBit na šoli, ki ga je ponudil CŠOD v sodelovanju s podjetjem Microsoft. Gre za projekt uporabe in programiranja majhnih ploščic z mikrokrmilnikom v povezavi s poukom pri različnih učnih predmetih.

Sodelovali so učenci 5. in 6. razredov, pod vodstvom mentorjev Lovra Ulceja in Katje Tomažin. Temi našega projekta sta bili vetrovnica in sončna ura.

Delavnica: VETROVNICA

Sodelujoči: učenci 5. razredov (30 učencev razdeljenih v 4 skupine) in 2 učitelja – mentorja

Skupine učencev 5. razredov na OŠ Stična so pri pouku naravoslovja, v okviru učnega izdelale vetrovnico, ki smo jo nato opremili s ploščicami MicroBit.

Naš cilj je bil uporabiti MicroBit tako, da bi se na zaslonu izpisale smeri neba iz katerih piha veter. V ta namen smo obzorje razdelili na štiri glavne in štiri vmesne smeri neba, seveda je bilo potrebno natančno določiti tudi kotne stopinje.

MicroBit ploščica že vsebuje tipalo za severni pol, ustvariti in urediti je bilo potrebno še ustrezen računalniški program, ga preizkusiti in naložiti v ploščico preko povezovalnega kabla.

Razdelitev smeri neba na kotne stopinje

Razdelitev smeri neba na kotne stopinje

Programiranje s pomočjo 'blokov'

Programiranje s pomočjo ‘blokov’

Ploščica pokaže ‘S’ – za smer sever

Sever in jug

Glavne 4 smeri neba

In še preizkus zunaj…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj smo se naučili?

 • spoznali smo, da za natančno orientacijo glede na severni pol zemlje uporabljamo kotne stopinje in da je krog razdeljen na 360 kotnih stopinj,
 • spoznali smo, da lahko računalniški program uredimo tako, da se nekaj zgodi samo takrat, ko je izpolnjen določen pogoj (stavek IF),
 • uporabljali smo matematične znake: ‘<‘, ‘>’, ter logične ukaze ‘in’, ‘ali’ pri programiranju,
 • uporabljali smo grafični vmesnik za izpisovanje na zaslon MicroBita,
 • uporabili smo ploščico MicroBit in njen zaslon za prikazovalnik smeri vetra.

In še predstavitev našega končnega izdelka:

 

 

Delavnica: SONČNA URA IN ELEKTRONSKI KOMPAS

Sodelujoči:  učenci 6. razredov na PŠ Višnja Gora (7 učencev) in 2 učitelja – mentorja

Skupina učencev iz 6. razreda na PŠ Višnja Gora se je prijavila na delavnico sončna ura. Z računalniškim programom za načrtovanje Sketchup so učenci narisali ekvatorialno sončno uro, ki so jo opremili s številčnico, svojim imenom ter logotipom naše šole.

3D model sončne ure, ki je nastal v programu Sketchup

Ker pa mora biti gnomon (palica, ki ustvarja senco na številčnici ure) vedno obrnjena proti severu smo Microbit ploščice pripeli na sončno uro in jih programirali tako, da smo z njimi lahko poiskali sever.

Programiranje v blokovnem načinu

Uporaba grafičnega vmesnika za izpis črke ‘N’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploščica nam je prikazala črko N, če je bila ploščica obrnjena proti severu oz. smo si pustili ‘okno’ do +2o proti vzhodu in -2o proti zahodu. Če je bila ploščica obrnjena preveč proti vzhodu se nam je prikazala puščica v oz., če je bila ploščica preveč proti zahodu puščica . To je pomenilo kam moramo obrniti ploščico, da po najkrajši poti najdemo sever.

Delovanje smo seveda tudi preizkusili zunaj, na soncu tako, da smo MicroBite priključili na lastno napajanje – baterije.

Kaj smo se naučili?

 • Spoznali smo, da se Zemlja okoli svoje osi zavrti vsako uro za 15 kotnih stopinj,
 • spoznali smo, da za natančno orientacijo glede na severni pol Zemlje uporabljamo kotne stopinje in da je krog razdeljen na 360 kotnih stopinj,
 • spoznali smo, da lahko računalniški program uredimo tako, da se nekaj zgodi samo takrat, ko je izpolnjen določen pogoj (stavek IF),
 • uporabljali smo matematične znake: ‘<‘, ‘>’, ter logične ukaze ‘in’, ‘ali’ pri programiranju,
 • uporabljali smo grafični vmesnik za izpisovanje na zaslon MicroBita,
 • uporabili smo ploščico MicroBit kot kompas za iskanje severa.

 In še naš končni izdelek na preizkusu ob 12 uri:

Zaslone je ‘zaslepilo’ Sonce, kažejo: levi: ←, srednji: N in desni: →

Delavnica: ELEKTRONSKA SONČNA URA

Sodelujoči:  učenci 6. razredov na OŠ Stična (7 učencev) in 2 učitelja – mentorja

Skupina učencev iz 6. razreda na OŠ Stična je na delavnici za nadarjene učence izdelala ekvatorialno sončno uro iz papirnih gradiv.

Delo v delavnici

Delo v delavnici

 

Preizkus sence

 

 

 

 

 

Preizkus sence

 

 

 

 

 

Uporaba kompasa:

Naš naslednji cilj je bil, da uporabimo MicroBit ploščico kot kompas, kar je sicer že naredila že skupina šestošolcev s PŠ Višnja Gora, mi pa smo program priredili in ploščico pripeli na sončno uro. Tako smo dobili pravo postavitev sončne ure, ki je točno proti severu. MicroBit se je nahajal v ‘iskanju’ severa takrat, ko smo hkrati držali obe tipki na ploščici: A+B.

Iskanje severa ‘N’

Izračun trenutnega časa:

Potem smo ploščico programirali tako, da nam je izmerila smer padca sence glede na številčnico in izračunala trenuten čas, kar se je izpisalo na zaslonu MicroBita. Izračun smo pognali s pritiskom na gumb A.

Funkcija za branje – izračun ure

 

 

 

 

Klic izračuna ure in izpis na zaslon

 

 

 

 

 

Naš končni izdelek s prikazom trenutnega časa:

 

Izračun dolžine dneva:

Zadnji cilj je bil, da ob sončnem vzhodu (ali zahodu) izmerimo kot pod katerim pada senca na številčnico in MicroBit nam izračuna kako dolg bo oz. je bil dan ter to izpiše na zaslonu.

Izračun in izpis dolžine dneva v urah in minutah smo zagnali s tipko B.

Funkcija za izračun dolžin dneva

Klic izračuna dolžine dneva in izpisa na zaslon

Funkcije tipk

 

 Naš končni izdelek s prikazom dolžine dneva:

 

Kaj smo se naučili?

 • Uporabili smo MicroBit kot kompas za določitev smeri proti severu,
 • spoznali smo, da lahko naravne količine merimo (kot sence) in jih pretvorimo v električne količine (napetost, število),
 • poklicali in uporabili smo pripravljeno funkcijo za izračun časa in dolžino dneva v računalniškem programu,
 • spoznali smo, da lahko računalniški program uredimo tako, da se nekaj zgodi samo takrat, ko je izpolnjen določen pogoj (stavek IF),
 • spoznali smo, da lahko v računalniškem programu uporabljamo različne spremenljivke npr. x, kamor se shranjujejo različne vrednosti,
 • uporabljali smo grafični vmesnik za izpisovanje na zaslon MicroBita,
 • uporabili ploščico MicroBit kot prikazovalnik za izpis časa v urah in minutah.